Distance meters

Dear members,

As of the 1st January 2014 distance meters are allowed to be used during all type of golf rounds.

Please find attached the local rule that applies to the Estec golf course.

Distance-measuring Devices

For all play at this
course a player may obtain distance
information by using a device that measures distance only. If, during a
stipulated round, a player uses a distance-measuring device that is designed to
gauge or measure other conditions that might affect his play (e.g., gradient,
wind speed, temperature or Club selection), the player is in breach of Rule
14-3, regardless of whether any such additional function is actually used.

Smartphone’s are not
allowed to be used as a Distance-measuring Devices.

The penalty for using an illegal Distance-measuring is disqualification based on rule 14.3.

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden
kan meten. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat
gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel
zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur,
stokkeuze), overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra functie werkelijk
is gebruikt of uitgeschakeld is.

Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.

Straf voor het gebruiken van een afstandsmeter die niet is toegestaan: Diskwalificatie
op grond van Regel 14-3.